Walne Zebranie Członków ISACA Katowice Chapter - 2018

14 Czerwca 2018, 18:30-21:30 (Czwartek)

Michałowice Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
Walne Zebranie Członków ISACA Katowice Chapter
14 czerwca 2018,
32-091 Michałowice, Banasiówka 44a/1
Walne Zebranie Członków ISACA Katowice Chapter

Walne Zebranie Członków ISACA Katowice Chapter
14 czerwca 2018,
32-091 Michałowice, Banasiówka 44a/1

już niedostępne -

"Walne Zebranie Członków ISACA Katowice Chapter"

14 czerwca 2018,

32-091 Michałowice, Banasiówka 44a/1

Zgodnie z § 19 statutu ISACA Katowice - Stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych Zarząd ISACA Katowice Chapter podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków (WZC) na dzień 14 czerwca 2018 r.Miejsce WZC: 32-091 Michałowice, Banasiówka 44a/1, godzina rozpoczęcia: 18:30.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zebrania.

2.Przedstawienie listy Członków, ustalenie wymaganego quorum oraz stwierdzenie ważności Zebrania, a w przypadku braku quorum zakończenie Zebrania oraz zastosowanie zapisu § 18. Statutu Stowarzyszenia o wyznaczeniu, w ciągu 30 minut, drugiego terminu WZC.

3.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad WZC.

4.Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w tym sprawozdanie finansowe.

5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6.Dyskusja dotycząca kierunków działania Stowarzyszenia.

7.Wolne wnioski.

8.Zamknięcie obrad.

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w michałowice wydarzenia Michałowice